Är du intresserad av föreläsningar om Sydostasien?

Jag är kulturantropolog, med speciellt intresse för sydostasien, och fotograf. Jag har också en bakgrund som journalist, fotograf, gymnasielärare och reseproducent.

Sedan 1970-talet har jag rest och arbetat i Asien. De senaste åren har jag återvänt till Burma för att lära mer och fotografera. Speciellt har jag intresserat mig för buddhistiskt klosterliv och folkreligion.

Föreläsningarna med bilder kan ha olika teman - allmänna om ett land eller specifika inriktade exempelvis på religioner, folktro, minoritetsfolk, arkitektur eller annat - allt efter önskemål.

Ett axplock ur föredragen med bildvisningar.

BURMA

Inför Buddha. Bilder från Burma.

Att besöka Burma, De Gyllene Pagodernas Land, är att ständigt befinna sig inför Buddha. Vita och gyllene tempel möter ögat överallt, inbäddade i grönska, på en sluttning, en sandstrand. I varje by, stad. Buddhastatyer i ental eller tusental. Tempelfestivaler och andefestivaler avlöser varandra. En välkänd syn är de barfota munkar som i rad varje morgon vandrar ut från klostren för att samla in matgåvor.

Burmeser är till 90 % buddhister enl theravadatraditionen och kombinerar buddhismen med tro på nater (andeväsen). Jag berättar om hur det är att leva som buddhist i och utanför klostren (spec kvinnor / nunnor) och väver in aktuella politiska händelser (demonstrationer, munkprotester, mänskliga rättigheter, förhållandet till bl.a Kina), ger historiska tillbakablickar och diskuterar hur militärjuntans män både kan vara buddhister och samtidigt så hänsynslösa mot sina medborgare. Jag försöker också blicka in i Burmas framtid..

Militaristiska munkar och buddhistiska militärer.

Militärjuntan vill framstå som goda buddhister men visade stor hänsynslöshet mot sina medborgare t ex under demonstrationerna hösten 2007 och orkanen Nargis hösten 2008. Hur går det ihop? Går det? Jag försöker reda ut begreppen och ge en bakgrund till bl. a. asiatisk uppfattning om härskares maktutövning. Man betonar att människors plikt, inte rättigheter, samt ordning och harmoni är viktigare än mångfald. En sådan inställning bland annat ligger bakom burmesiska statens försvar för att motarbeta politiska, religiösa och etniska rörelser..


Please, keep trying.

Om theravadabuddhism och mina månader som mediterande yogi i Burma. Vipassana eller mindfulness är idag en välvälkänd terapiform i västvärlden. Inom buddhismen som den praktiseras i bl.a. Burma är vipasssanameditation däremot en väg där nirvana är målet.

Ruinstaden Bagan

Ruinstaden Bagan är i dag i högsta grad ett levande religiöst centrum med f.d.världsarvsstatus. Omkring 4000 tempel och religiösa byggnader återstår idag av de ca 10000 som uppfördes i en enorm byggboom mellan 1000-och 1200-talen i samband med att Bagan blev det enade Burmas huvudstad och theravadabuddhismen infördes som statsreligion. Byborna tvångsförflyttades på 1990-talet med tillåts fortfarande odla sina åkrar kring templen dit turister tar sig med hästdroska eller på cykel. I januari hålls en av landets största festivaler i Anandatemplet. Hundratals oxkärror forslar då bybor till festival och marknad. Allt och alla sveps in i täta dammoln innan ekipagen funnit en lägerplats vid något tempel och festen kan börja.

Livet på landet i Katha

Staden Katha i norra Burma ligger vid Irrawaddys strand. Under några juldagar hann jag bekanta mig med livet i staden med omgivningar och det burmesiska angiverisystemet medan jag väntade på ersättningsbåt efter en fartygsolycka.

Med George Orwell i Burma

Med Orwells böcker i ena handen och kameran i den andra.

1922 kom nittonårige britten Eric Blair till Burma för att tjänstgöra inom Imperial Police Force. Efter fem år hade han fått nog av det brittiska kolonialsystemet som han avskydde och återvände till England. Erfarenheterna i Burma förändrade hans liv. I "Dagar i Burma", debutboken 1934 under författarnamnet George Orwell, skildrar han livet i en småstad, i dagens Katha, där han var stationerad en tid.

I Burma skämtar man om att han inte bara skrev en utan tre böcker om landet; Dagar i Burma, Djurfarmen (1945) och 1984 (utkom 1949)

I dagens Burma finns överallt länkar till landets nutidshistoria genom dessa böcker. Brittiska kolonialtidens minnesspår finns i regimens totala övervakning av befolkningen, i arkitektur, fotboll, ättlingar till ghurkasoldater, hill stations. Djurfarmen handlar om några grisars misslyckade socialistiska revolution mot sin bonde med diktatur och vanstyre som följd. Här finns likheter till "Burmas väg till socialism" efter självständigheten 1948 då landet under diktatorn Ne Win isolerades från omvärlden och missköttes totalt. 1984 beskriver en totalitär stat i fattigdom och krig och med ett Sanningsministerium som styr propaganda och lögner. En alltför sann bild av Burma idag under av en av världens mest brutala diktaturer.

LAOS

Phii Mai Lao

Nyårsfirande i världsarvsstaden Luang Prabang. Tre uppsluppna dagar med 800-åriga religiösa traditioner. En buddhastaty från 1300-talet har huvudrollen, naturandar blidkas med gåvor av ris, Miss Nyår koras och ingen klarar sig undan att bli plaskvåt.

INDONESIEN

Utan bufflar inget Paradis

Under de enormt påkostade och speciella begravningarna på ön Sulawesi är bufflar viktiga för att föra de dödas själar till Paradiset. Idag är begravningarna turistmagneter som bidragit till att stärka torajafolkets självkänsla och identitet.En attraktion är också de "levande" husen. Arkitektur, indelning har de första anfäderna bestämt och utsmyckningarna vittnar om status och ceremonier som hållits.

Tillbaka

Aktuellt

 


©: ulla nilsdotter jonsson